อัพเดทสมัชชาอนามัยโลก 23 พฤษภาคม 2562

อัพเดทสมัชชาอนามัยโลก 23 พฤษภาคม 2562

ประเทศสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกในวันนี้ตกลงที่จะเรียกร้องให้มีข้อผูกพันระดับสูงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการและแผนปฏิบัติการระดับชาติหลายภาคส่วนที่มีทรัพยากรเพียงพอมติดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเสริมสร้างมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รวมทั้งการสุขาภิบาลน้ำและสุขอนามัย เพิ่มการมีส่วนร่วมในระบบเฝ้าระวังยาต้านจุลชีพทั่วโลก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ยาต้านจุลชีพที่รับประกันคุณภาพอย่างรอบคอบ และสนับสนุนการสำรวจประเมินตนเองประจำปีของหลายภาคส่วน

องค์การอนามัยโลกร้องขอให้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก

เพิ่มการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ และช่วยระดมทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็น โดยความร่วมมือกับหน่วยงานและพันธมิตรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO รักษารายชื่อยาต้านจุลชีพที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับยาในมนุษย์ของ WHO และแจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบเกี่ยวกับการทำงานของ WHO กับสมาชิกอื่น ๆ ของไตรภาคี (องค์การอาหารและเกษตรและองค์การสุขภาพสัตว์โลก) และหน่วยงานของสหประชาชาติ

มติดังกล่าวยอมรับการทำงานของกลุ่มประสานงานระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับการดำเนินการทั่วโลกเพื่อจัดการกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการกับการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อบรรลุผลสำเร็จของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030

ความเฉยเมยเนื่องจากนโยบายหรือการดำเนินการที่ไม่เพียงพอ คุกคามว่าจะทำให้การติดเชื้อทั่วไปรักษาได้ยากขึ้น และกระบวนการทางการแพทย์และการรักษาที่ช่วยชีวิตมีความเสี่ยงมากขึ้นในการดำเนินการ  

ความเฉยเมยอาจเพิ่มความไม่มั่นคงด้านอาหาร

และความยากจนในชนบท เมื่อความเจ็บป่วยของสัตว์ไม่สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ยารักษาสัตว์อีกต่อไป

AMR Trust Fund เป็นกลไกร่วมสำหรับการระบุที่มาที่ชัดเจนและความโปร่งใสของแหล่งที่มาของการเงินทั้งหมด ในขณะที่กิจกรรมของกองทุนจะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ขยายขนาดกิจกรรมที่ใช้ได้ผลและแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าการรักษาในปัจจุบันพร้อมใช้งานสำหรับอนาคต รุ่น

*หมายเหตุบรรณาธิการ: สำนักงานกองทุน Multi-Partner Trust Fund ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญของสหประชาชาติในกลไกการระดมทุนแบบรวม จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน สำนักงาน MPTF ของ UN ซึ่งทำหน้าที่เป็นทรัสตีอิสระ จะให้ข้อมูลตามเวลาจริงเกี่ยวกับการบริจาคและการใช้ทรัพยากรของการบริจาคของผู้บริจาคผ่านทางMPTF Office Gateway

ชีวิตที่ไม่มั่นคงทางอาหาร และการปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการขาดแคลนอาหารช่วยอธิบายได้ว่าทำไมครอบครัวที่ไม่ปลอดภัยด้านอาหารอาจมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

เรียกร้องให้ดำเนินการส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและภาคประชาสังคมในทุกระดับ คณะทำงานดังกล่าวเป็นจุดสูงสุดของความมุ่งมั่นของผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับ WHO ตามที่ได้หารือในการปรึกษาหารือหลายครั้งกับตัวแทนภาคประชาสังคม เริ่มตั้งแต่การประชุมระดับรัฐมนตรีระดับโลกของ WHO ครั้งแรกเกี่ยวกับการยุติวัณโรคซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมอสโก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การปรึกษาหารือขององค์การอนามัยโลกระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างตัวแทนภาคประชาสังคมกับ WHO DG และผู้นำ ตามด้วยการประชุมแบบตัวต่อตัวที่การประชุมสุดยอด TB ในกรุงเดลีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งสิ้นสุดในการประชุมประชาสังคมเชิงโต้ตอบของสหประชาชาติและ การประชุมระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยวัณโรคในปี 2561

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ufabetbandservice.com